Samhällsbyggnad och utveckling

Sveriges kostnader för bygginfrastruktur ökar normalt varje år, vilket kan vara bra för hela byggbranschen. Statistiska centralbyrån, SCB, släpper löpande rapport med statistik om exempelvis byggnadsutgifter, uppskattningar av årliga skattesatser som används inom företag, stat och kommuner när de planerar samhällsbyggnadsutveckling. Med förra årets utmaningar som stigande materialkostnader, förlust av arbetskraft med specialiserade byggkunskaper och introducering av ny teknik, verkar kommande års infrastrukturutveckling mer lovande än tidigare.

Infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekt fokuserar på utveckling och underhåll av tjänster, anläggningar och system som verkar till samhällets nytta. Dessa kan finansieras av privata företag, offentligt, eller en kombination som ett offentligt-privat partnerskap (ett samarbete mellan statliga enheter och privata företag). De privata investeringarna kan hjälpa till att hantera den ekonomiska utvecklingen i en stad, stat eller ett helt land.

Typer av infrastrukturprojekt

Dagens infrastrukturkonstruktion är inte samma typ som dina farföräldrar utförde. Byggtrender betonar teknik och andra innovativa framsteg, för att bidra till vår ekonomiska tillväxt och välbefinnande. Vi använder och konsumerar produkter och tjänster relaterade till olika typer av infrastruktur varje dag när vi kör till jobbet, flyger på ett flygplan, går på toaletten och besöker läkarmottagningen. För att få en bättre förståelse för hur de spelar en roll i våra liv, här är nio typer av infrastrukturkonstruktion och de stora projekt som skapar rubriker.