Innemiljö

Innemiljön har stor betydelse för hälsa och välbefinnande, eftersom vi tillbringar mycket tid inomhus. Damm, gaser, buller, fukt, belysning och byggnadsmaterial har inverkan på inomhusmiljön. Förekomst av gaser, emissioner, partiklar och fukt i inomhusluften innebär ökad risk för ohälsa. Detta avhjälps bland annat av ett välfungerande ventilationssystem som är utformat efter byggnadens användningsområde. Orientering, disponering, utformning, byggande samt drift och underhåll av byggnader och system påverkar inomhusmiljön.

För att läsa om innemiljökraven i programmet laddar du ner önskvärd version på förstasidan.

Länkar

Här kan du ladda ner ett äldre exempel på boendeundersökning angående innemiljö hälsa och komfort. Byggherren rekommenderas dock skräddarsy en egen boendeundersökning.

SIS standard SS-EN 13779 finns att köpa från deras hemsida www.sis.se