Fuktsäkerhet

Fuktproblem är fortfarande vanligt förekommande i dagens byggnader. Orsakerna till detta kan vara många, det kan handla om fel i projekteringsskedet, fel i konstruktionsskedet, slarv i byggskedet eller misskötsel i förvaltningsskedet. Ett kvalitetssäkringssystem för alla led i processen kan minska dessa fel. Miljöbyggprogram SYD visar på hur byggherren kan arbeta systematiskt med fuktsäkerhetsfrågor genom ett kvalitetssäkringssystem. Bland annat innebär det att en fuktsakkunnig följer byggnationen och utför en fuktsäkerhetsprojektering och dokumenterar resultaten.

För att läsa om fuktsäkerhetskraven i programmet laddar du ner önskvärd version på förstasidan.

Länkar

www.fuktcentrum.se - LTH:s vägledning och kurser om fuktstyrning i byggprocessen.