Energi

Energianvändningen i en byggnad står för den dominerande delen av en byggnads miljöbelastning under dess livslängd. I Sverige står byggnader för 40 procent av den totala energianvändningen (miljömålsportalen). Detta gör energianvändningen i byggnader till ett prioriterat område att arbeta med ur miljö- och klimatsynpunkt.

Som en del i att nå de nationella miljömålen ska den totala energianvädningen i bostäder och lokaler minska med 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i föhållande till referensåret 1995. För att kunna nå dessa mål krävs främst att behovet av uppvärmning minskas, genom att bland annat byggnadens energiprestanda förbättras.

Till år 2020 ska även nybyggnadsregler avseenden energiförbrukning motsvara nollenergihus, enligt EU direktiv. Byggandet av antalet passivhus och andra lågenergihus ökar. Med detta ökar även kunskapen om energieffektiva byggnader, inte bara på forskningsnivå, utan även bland byggherrar, vilket ger förutsättningar för att EU:s direktiv ska kunna uppnås. Det finns numera många goda exempel på projekt med lågenergiprofil i Sverige.

För att läsa om energikraven i programmet laddar du ner önskvärd version på förstasidan.

Länkar

Kravspecifikationer för passivhus och minienergihus finns att ladda ner gratis på www.nollhus.se

SIS standarder om byggnaders energiprestanda SS 24300-1 och SS 24300-2 finns att köpa från deras hemsida www.sis.se och kostar 725 SEK respektive 625 SEK (2012).