Byggnadsakustik

Ljud som upplevs som störande och oönskat brukar benämnas buller. Många upplever att buller är ett av de största miljöproblemen. Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Till de negativa effekterna av buller hör bland annat att det blir svårare att uppfatta tal, samt att vila och nattsömn störs, vilket i sin tur leder till trötthet och nedstämdhet. Vidare kan de negativa effekterna vara stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga. Särskilt drabbas därför barn.

Detta kärnområde behandlar ljudmiljön inomhus.

För att läsa om kraven i byggnadsakustik laddar du ner önskvärd version på förstasidan.

Länkar

Svensk standard SS 25267:2004 och SS 25268:2007. Standarderna finns att köpa från www.sis.se

Handboken "Bullerskydd i bostäder och lokaler" (Boverket, november 2008)