Kärnområden

Version 2009:1 och version 2 innehåller olika många kärnområden, vilket tabellen visar.

I vänstermenyn kan du läsa mer om kärnområdena. På förstasidan finner du de olika versionerna i pdf med kravformuleringarna i sin helhet. För projekt som skrivit avtal i perioden 2012-10-18 till och med 31 december 2014 gäller version 2, om inget annat anges i avtalet. För projekt som redan tecknat ambitionskontrakt enligt version 2009:1, gäller den versionen genom hela projektet.

Kapitel

Version 2009:1
(antaget 2009-10-21)

Version 2
(antaget 2012-10-18)

1

Energi

Energi

2

Innemiljö - hälsa och komfort

Fuktsäkerhet

3

Fuktsäkerhet

Innemiljö

4

Urban biologisk mångfald

Urban biologisk mångfald

5

-

Byggnadsakustik

6

-

Trafikbuller