Om programmet

Miljöbyggprogram SYD antogs av Malmö stads och Lunds kommuns under hösten 2009 och har varit kommunernas verktyg för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande i regionen. Programmet togs fram i samarbete med Lunds universitet. En andra version, antogs den 18 oktober 2012 i kommunfullmäktige. Version 1 och 2 skiljer sig i svårighetsgrad.

Efter en lagändring trädde i kraft  1 januari 2015 som förbjuder särkrav har kommunerna beslutat att fasa ut programmet. Inga nya markanvisningsavtal tecknas med Miljöbyggprogram som villkor. Men äldre avtal gäller. Därför befinner sig programmet i en utfasningsperiod.

 

Programmets struktur

Programmet innehåller ett antal fokusområden, så kallade kärnområden som i sin tur är indelade i tre olika miljöklasser A, B och C.

Miljöklasserna är utarbetade efter följande svårighetsnivåer:

  • miljöklass A – (bäst)
  • miljöklass B – (mycket bra)
  • miljöklass C – (bra, något hårdare än lagkraven)

Program vänder sig till professionella byggherrar som köper mark av kommunerna. De byggherrar som tecknat avtal med kommunen att följa Miljöbyggprogram SYD (före 1 januari 2015) väljer vilka miljöklasser som ska gälla för vart och ett av kärnområdena (ambitionskontrakt). Därefter ska byggherren redovisa sina resultat när byggnaden står klar (resultatprotokoll) och sista gången när byggnaden varit i drift i två års tid (driftrapport).