Malmö summerar Miljöbyggprogram SYD

Malmö stad avslutar alla projekt som inte har lämnat in resultatprotokoll innan utgången av december månad 2019 samt driftrapport innan utgången av mars månad 2020. Projekten avslutas då utan resultat.

Utfallet av projektens resultat har årligen redovisats för stadsbyggnadsnämnden och en slutrapport kommer efter summering skickas till nämnder och kommunstyrelsen i Malmö stad.

OBS. Om ni inte har slutrapporterat era projekt så passa på att göra detta inom angiven tid.
Besvara samtliga frågor och bifoga efterfrågade dokument innan rapporteringen skickas för granskning. De projekt som lämnat ofullständiga uppgifter inför granskning avslutas utan bedömning i respektive kärnområde.

Om ni glömt ert lösenord går det beställa nytt genom att klicka på ”Glömt lösenord”. Skriv därefter in er e-postadress som användarnamn och begär nytt lösenord. Då skickas automatiskt ett nytt till er via mail.

Tack alla som deltagit och för er goda vilja till hållbart byggande i Malmö stad!