Lund summerar miljöbyggprogram SYD

Lunds kommun avslutar alla projekt som inte har lämnat in resultatprotokoll och driftrapport innan utgången av juni månad 2018. Projekten avslutas då utan resultat.