I Malmö fasas programmet ut successivt

Samtliga projekt som inte tidigare lämnat in sina resultat- och driftsrapporter måste nu påskynda processen för att kunna vara med i utvärderingen av programmet.

Malmö stad avslutar alla projekt som inte har lämnat in resultatprotokoll och driftrapport inom anvisad tid som framgår i programmet. Rapportering ska ske vid färdigställande med ”resultatrapport” samt 2 år efter färdigställande med ”driftrapport”.

De projekt som inte inkommer med rapportering inom anvisad tid avslutas utan resultat.

Statistik har årligen redovisats för stadsbyggnadsnämnden och projektens resultat finns även synliga på hemsidan.

En slutrapport kommer slutligen skickas till nämnder och kommunstyrelsen i Malmö stad. Därför är det viktigt att ni rapporterar inför sammanställning om programmets effekt och er goda vilja till hållbart byggande med bra byggprojekt.

Så skynda er nu att lämna in era resultat så ni kommer med i statistiken med just era projekt.

Vid frågor kontakta

Charlotte Fingal 

charlotte.fingal@malmo.se