Miljöbyggprogram SYD fasas ut

Miljöbyggprogram SYD kommer att fasas ut successivt. Det har Malmö stad och Lunds kommun beslutat efter en lagändring som gör det omöjligt att ställa särkrav i vissa byggprojekt.

De byggprojekt som tecknat markanvisningsavtal eller liknande före 1 januari 2015 ska fullfölja ingånget avtal, det vill säga de ska fortsatt följa Miljöbyggprogram SYD om det finns villkorat i avtalet. Av dessa kan de byggherrar som ännu inte har lämnat in ambitionskontrakt välja att certifiera sitt projekt med motsvarande ambitionsnivå enligt annat system och behöver då inte följa Miljöbyggprogram SYD.

De pågående projekt som är med här på hemsidan ska fullfölja sin rapportering av resultatprotokoll och driftsrapporter.

Hållbart byggande är viktigt för Malmö Stad och Lunds kommun och miljöarbetet fortsätter, men kommer istället att ske i form av projektdialoger där kommun tillsammans med byggherrarna arbetar för att nå gemensamt uppsatta projektmål. Malmö Stad och Lunds kommun samverkar kring hållbart byggande i regionen.