Alla projekt i Lund är nu rapporterade

Lund har nu avslutat Miljöbyggprogram SYD

Efter beslut i kommunfullmäktige Lund i nov 2014 ska Miljöbyggprogrammet fasas ut. Ingående projekt som tecknade avtal före 20150101 ska fullfölja programmet. Nu har det gått ett antal år och kommunen har under våren 2018 bett samtliga byggherrar att rapportera sina resultat. Några projekt har rapporterat. Resterande del avslutas utan att få betyg. Några projekt har utmärkt sig genom goda resultat.

Slutrapporten skickas till nämnder och kommunstyrelsen i Lund.

Tack för all kämpaglöd ni som rapporterat!