Kontakt

Lunds kommun:

Helen Wiklund
Miljöbyggstrateg, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 046 - 35 53 31
e-post: helen.wiklund@lund.se

Malmö stad:

Charlotte Fingal
Miljöbyggsamordnare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 040 - 34 24 76
e-post: charlotte.fingal@malmo.se

 

Frågor om markanvisningar och avtal besvaras av:

Lunds kommun:
Mark- och exploateringskontoret
Växel: 046 - 35 50 00

Malmö Stad:
Fastighetskontoret
Expedition:
040 - 34 17 02
Reception:
040 - 34 18 23